’Waarom geothermie even belangrijk is als drinkwater’

In de ontwerp-Structuurvisie Ondergrond (STRONG) wil de overheid de spelregels vastleggen voor alle activiteiten in de ondergrond. De drinkwatervoorziening krijgt daarbij voorrang op andere ondergrondse activiteiten, zoals geothermie. Het Platform Geothermie en DAGO zijn het daar niet mee eens. Volgens hen is geothermie net zo belangrijk als drinkwater.

Tot 2 januari konden bij het ministerie van Economische Zaken zienswijzen worden ingediend op de concept-STRONG. Op het gebied van geothermie spitst de discussie zich toe op de vraag wáár geothermie te veel risico’s met zich meebrengt voor de (toekomstige) grondwaterwinning en wat daaraan te doen is.

Het Platform Geothermie heeft – samen met de Dutch Association Geothermal Operators (DAGO) – een zienswijze op het ontwerp ingediend. Daarin stellen de twee organisaties dat het belang van de energietransitie vergelijkbaar is met dat van de drinkwatervoorziening. In de ondergrond zou er volgens de belangenbehartigers daarom (letterlijk) ruimte voor beide activiteiten te vinden moeten zijn.

Bij de uitwerking van het ontwerp-STRONG dienen zowel de drinkwatervoorziening als de geothermiesector vanaf het begin betrokken te worden, zo bepleiten de organisaties. In het huidige ontwerp komt de drinkwaterwinning op de eerste plaats, waarna andere ondergrondse activiteiten volgen.