Was 2016 een goed of een slecht jaar?

Er is in 2016 heel veel gebeurd in Brazilië. President Dilma werd afgezet, veel politici werden gevangengezet of worden nu officieel verdacht van corruptie, evenals veel ondernemers en hun bedrijven die bij de ‘corruptieschema´s’ betrokken zijn.

Dit land is nog wel minimaal 10 jaar bezig om corruptie, bureaucratie en vriendjespolitiek te verminderen en om uiteindelijk een goede democratie te worden. Deze situatie heeft Brazilië in een economische crisis gestort. Daar komt de laatste tijd nog een grote oorlog tussen drugsbendes bij. In en buiten gevangenissen vechten deze bendes hun onderlinge strijd uit met tientallen doden tot gevolg.

Was 2016 zo slecht? Het volk ging de straat op en onder leiding van rechter Sergio Moro wordt de corruptie aangepakt en is niemand meer zeker om er mee weg te komen. Wat dat betreft brengt 2016 het volk weer hoop dat er nu echt positieve veranderingen komen.

En de bloemensector? Het was voor onze groothandelaren een grote uitdaging om alle gelden binnen te krijgen en dit binnen redelijke termijnen. Er wordt bezuinigd op decoraties van feesten en bijeenkomsten en dat vermindert de vraag naar bloemen en planten. Vooral de snijbloemen hebben daar last van.

De toch al sterke marktpositie van supermarkten werd in 2016 nog sterker. Veel van onze potplanten worden op dit segment afgezet. De afgelopen twee jaren hebben we veel regionale ketens als nieuwe klant mogen verwelkomen.

Het is voor 2017 onze grote uitdaging ook meer snijbloemen op supermarkten af te zetten en voor een gezonde spreiding van ketens te zorgen om niet te afhankelijk te zijn van de allergrootste.

Veiling Holambra sloot 2016 af met 5,5% omzetgroei tot bijna 600 miljoen reais (175 miljoen euro). Voor 2017 zetten we in op 8% omzetgroei. Operationeel en financieel is 2016 goed verlopen. Ook verwelkomden we diverse nieuwe leden.

We introduceerden een prachtig nieuw bloemenfust en sloten ons RFID-project succesvol af. In alle karren, bledden en meermalige fusten zit nu een RFID-tag en middels een dertigtal poorten wordt alles wat onze gebouwen in- of uitgaat uitgelezen en vastgelegd. Hiermee bezitten we een modern tracking- en tracingproces. Deze technologie gaan we in 2017 beschikbaar stellen voor onze leden en klanten.

De allergrootste uitdaging voor de komende jaren is de verdere uitbouw van ons digitaal platform. Bestuur, directie en management staan achter deze uitdaging en we willen in 2017 dan ook grote stappen maken om digitaal zakendoen tot een groot succes te maken.

In november ontvingen we een delegatie van Plantion, wisselden we informatie uit over de digitale marktplaats en overlegden we wat we van elkaar kunnen leren. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking goede nieuwe ideeën oplevert!

Was 2016 daarmee een succesvol jaar? In ieder geval beseffen we dat we met de goede dingen bezig zijn en zijn we positief gestemd dat we klaar zijn voor verdere groei. Het blijft uitdagend om hieraan een bijdrage te kunnen leveren!

André van Kruijssen is directeur Veiling Holambra, Brazilië