Waterschap Rivierenland intensiveert controle waterkwaliteit Bommelerwaard

Waterschap Rivierenland gaat extra meetpunten plaatsen in het glastuinbouwgebied in de Bommelerwaard. Hiermee kan de waterkwaliteit continu in de gaten worden gehouden.

Bij een sterke stijging van vervuilende stoffen in het water wordt dan automatisch een waarschuwing afgegeven. Zo kan direct actie worden ondernomen bij vervuiling van het oppervlaktewater door bijvoorbeeld te veel nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen. Het waterschap ondersteunt hiermee de landelijke lijn, waarin wordt gesteld dat de waterkwaliteit in 2018 op orde moet zijn in tuinbouwgebieden.