Website agrarische deel Activiteitenbesluit online

De milieuregels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer (AB) voor agrariërs en andere gebruikers is online op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Sinds 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle agrarische bedrijven onder de werking van dit besluit.

De website heeft een praktische insteek en informeert de bezoekers op een eenvoudige manier over de regels en de maatregelen die voor agrarische activiteiten in de land- en tuinbouw van toepassing zijn. De glastuinbouw en het erf van een bedrijf met teelten in de open lucht komen apart aan de orde.