Webtool ’Waterstromen’ gelanceerd

Wageningen UR heeft op 2 november de webtool Waterstromen gelanceerd. Daarmee kunnen telers de waterstromen op hun bedrijf berekenen, zodat ze weten hoeveel en wanneer ze lozen. Dit helpt weer bij het kiezen voor bepaalde oplossingen, om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018.

De webtool is een gebruiksvriendelijke versie van een computermodel dat de afgelopen tien jaar al is gebruikt voor het berekenen van lozingen in verband met natrium.
In het nieuwe model worden bedrijfseigen gegevens ingevoerd, zoals het gewas, de klimaatinstellingen en natuurlijk de omvang van de tanks en kwaliteit van het gietwater. Doordat een scenario voor verschillende ’weerjaren’ kan worden doorgerekend, krijgt de ondernemer een beeld van de emissies onder verschillende omstandigheden.

De webtool berekent de waterstromen in kuubs water en in kilogram stikstof. Hiermee kunnen bedrijven bepalen:

  • of ze aan de huidige en toekomstige stikstof-emissienormen kunnen voldoen;
  • wat de omvang is van de lozingsstroom die gezuiverd moet worden van gewasbeschermingsmiddelen;
  • wat ze het beste kunnen doen om de spuistroom en de emissies te verminderen;
  • welke stappen nodig zijn om een nul-lozing technisch mogelijk te maken.

De webtool Waterstromen is intuïtief opgezet, maar geeft ook tekst en uitleg. Er worden standaardwaarden gebruikt als de gebruiker niet precies weet wat hij moet invullen. De doorgerekende scenario’s kunnen worden opgeslagen om later te vergelijken met andere situaties voor het eigen bedrijf of met die van anderen.

Beter beslissen over investeringen
Met de uitkomsten kunnen telers gemakkelijker beslissen over investeringen, aldus Wageningen UR. Loont het om te zorgen voor een betere kwaliteit gietwater, moet het filterspoelwater worden hergebruikt of moeten de voorraadtanks worden vergroot? Door alternatieve scenario’s door te rekenen ziet de teler de gevolgen van bepaalde keuzes voor de omvang van de lozing en stikstofemissie. Hierop kan hij zijn investering in zuiveringsapparatuur ook weer beter afstemmen.

Om de webtool te kunnen gebruiken dient een teler zich eerst te registreren. Dat is gratis. Hierna ontvangt hij of zij direct een email met een link om de webtool te starten.