Weersvooruitzicht bepaalt prijzen

De koers van gas is deze week voornamelijk dalend geweest. De oorzaak van de daling is vermoedelijk het gevolg van de temperaturen welke door weervoorspellers voor de komende korte termijn op bovengemiddeld voorspeld worden.

De daling is van toepassing op de spotkoers en ook door sentiment op de middellange termijn. Een tweede oorzaak voor de daling kunnen we vinden in het besluit van de Franse toezichthouder ASN en het energiebedrijf EDF, ze hebben besloten om 12 kerncentrales in Frankrijk weer in gebruik te nemen voor de opwek van elektriciteit. Door de heringebruikname van de centrales is het niet langer noodzakelijk om met gasgestookte centrales de elektriciteit tekorten op te vullen in het net.

Elektriciteit
De afgelopen week was er sprake van een redelijke daling van zowel de lange termijnprijzen als die voor de korte termijn. Een aantal oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Allereerst heeft na het nieuws vorige week van het sneller in bedrijf komen van de Franse kerncentrales, de vervroegde opstart van de Belgische kerncentrale Doel 3 een prijsdrukkend effect. Dit laatste had vooral zijn uitwerking in het omlaag drukken van de APX-prijs.

De kolenprijs is de afgelopen week verder gezakt door Chinese maatregelen. Eerdere acties van de Chinezen om wat te doen aan de overcapaciteit in eigen land en de luchtverontreiniging zorgden voor een enorme piek in de prijs van kolen. Deze productiebeperking wordt nu teruggedraaid. Deze dalende kolenprijs zorgt op haar beurt voor dalende elektriciteitsprijzen. Daarnaast werd het sentiment ook gekeerd door de voorspellingen van zachte windrijke dagen.

Olie
De prijs van olie heeft deze week een lichte daling laten zien. De daling was aanvankelijk wat groter, wat te verklaren was uit het aantal winst nemingen op de beursvloer om zo te kunnen profiteren van de koersstijging na het akkoord van de olieproducerende landen. Ook was en is er nog steeds argwaan onder handelaren over het akkoord, er zouden nog genoeg onduidelijkheden zijn over de uitwerking van de beperkingen per land.

Deze week is ook bekend gemaakt dat Royal Dutch Shell een groot olieveld gaat aanleggen in Iran, aldus een woordvoerder van het Iraanse Ministerie van Olie. Naast Shell zou ook het Franse Total een olieveld gaan ontwikkelen in het land. Total kondigde begin november ook al een ander olieproject aan in Iran. De olievelden van Royal Dutch Shell en Total moeten in Zuid-Azedegan en Yadavaran worden aangelegd.

Mexico veilde afgelopen maandag de exploratierechten voor diepzee-olievelden in de Golf van Mexico. De tien geveilde blokken bevatten naar verwachting vele miljarden vaten olie. China won, met een bod ver boven het minimum, twee van de blokken.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies. Meer info vindt u op www.nife.nl.