Werkgeversorganisaties introduceren EU-stemwijzer voor ondernemers

Ondernemers kunnen sinds 8 mei testen welke politieke partij hun voorkeur geniet bij de Europese verkiezingen van 22 mei aanstaande. LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daarvoor een speciale stemwijzer www.ondernemersstem.nl ontwikkeld.

De website www.ondernemersstem.nl stelt ondernemers in staat om de programma’s van de politieke partijen te vergelijken op ondernemersvriendelijkheid en het beleid op voor hen relevante thema’s, zoals: begrotingsbeleid, arbeidsmarkt, klimaatbeleid, landbouwbeleid en belastingen. Aan de hand van vijftien uiteenlopende stellingen wordt snel duidelijk welke partij de eigen ideeën van een ondenemer het best benadert.

Eurozone
De drie ondernemersorganisaties hechten grote waarde aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nu de economische seinen weer op groen staan en voor de gehele eurozone de groeiverwachtingen positief zijn, is het belangrijk dat het bedrijfsleven ook in Europees verband ruim baan krijgt, zo vinden LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland.

De stemwijzer maakt onderdeel uit van de campagne www.wijzijnvoor.eu die de ondernemersorganisaties volgende week starten om te benadrukken hoe belangrijk Europa is voor onze economie, voor banen en voor welvaart.