Werkgroep-Hordijk: ’Maak 200 ha vrij voor moderne glastuinbouw in Westland’

De gemeente Westland moet de komende drie jaar via herstructurering 200 ha grond beschikbaar maken voor de ontwikkeling van moderne glastuinbouw. In die periode moeten er ook zeven nieuwe aardwarmteprojecten van de grond komen. Dat adviseert de werkgroep-Hordijk, zo werd vorige week bekend tijdens een raadsinformatieavond van de gemeente.

De 200 ha die de werkgroep graag ziet verschijnen, moet bestaan uit kavels met een omvang van 3 tot 10 ha. Voor het sierteeltbedrijf in 2030 zijn kavels van 4 tot 6 ha ideaal, stelt de werkgroep. Voor de groenteteelt gaat het om 10 ha of meer per kavel. Voor starters en groeiers moeten er ook kleinere kavels beschikbaar zijn.

Andere aanbevelingen die de werkgroep – onder aanvoering van Hordijk, voormalig commercieel directeur van FloraHolland – doet, is het stimuleren van de combinatie WKK en duurzame energie. Verder moet het Tuinbouw Atelier in 2016 een vervolg krijgen. In dit project krijgen telers ondersteuning van consultants bij het verder professionaliseren van hun ondernemerschap. Ook moet er duidelijkheid komen over de haalbaarheid van de Warmterotonde in Zuid-Holland.

Vernieuwing
Hordijk signaleert dat het tempo van vernieuwing in het Westland nu nog veel te laag is. Zo werd in 2013 zo’n 18,6 ha nieuw glas gebouwd en 8,5 ha kas gesloopt. In 2014 ging het om 5,8 ha nieuwbouw en 8,7 ha sloop. Het tempo moet omhoog naar 100 ha per jaar, stelt de werkgroep.

Hordijk merkt verder op dat er in het Westland nog steeds wordt geïnvesteerd door tuinders, maar het gaat daarbij grotendeels om bedrijven die stoppende collega’s overnemen. In de sierteelt ontwikkelen de kopgroep en subtop zich verder door. Bedrijven willen graag in de greenport Westland-Oostland blijven, mits er goede kavels beschikbaar zijn en de infrastructuur op orde is. De werkgroep stelt verder vast dat de vrije kasstroom op glastuinbouwbedrijven weer toeneemt.

Bron: Werkgroep-Hordijk