Westland Infra en HVC bundelen expertise warmtenetten

Westland Infra Groep en grondstoffen-, afval- en energiebedrijf HVC bundelen hun expertise op het gebied van warmte om zo met de glastuinbouw sneller tot kansrijke warmteprojecten te kunnen komen. Ze hebben daartoe op 7 december het gezamenlijke bedrijf Energie Transitie Partners (ETP) opgericht.

Beide partijen hebben met Trias Westland al veel ervaring opgedaan. Dit geothermieproject hoopt in juni 2017 te gaan boren naar aardwarmte op 4 km diepte. Met ETP willen Westland Infra en HVC hun opgedane kennis op het gebied van onder meer regelgeving, financiering, risico’s, subsidiëring en organisatie effectiever benutten om zo sneller tot de aanleg van warmtenetten te komen in de Westlandse glastuinbouw.

Hoe die warmtenetten precies worden georganiseerd, hangt af van wat het betrokken glastuinbouwcluster wil. Telers kunnen bijvoorbeeld participant of eigenaar van het net worden, maar er kan ook sprake zijn van een apart warmtebedrijf dat het net beheert en warmte aan de telers levert en hun volledig ontzorgt. Het organiseren van nieuwe glastuinbouwclusters vindt in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland plaats.

Financiering

ETP focust zich in eerste instantie op geothermie als warmtebron. Tegelijkertijd gaat het bedrijf echter ook de mogelijkheden van andere lokale duurzame warmtebronnen onderzoeken, zoals warmte uit afvalstromen en biomassa. Door projecten onder ETP-paraplu te brengen, verwacht het bedrijf makkelijker financiering te vinden. Einddoel van ETP is te komen tot een volledig dekkend warmtenet in het Westland. Lees hier meer over ETP.