Westland komt voor tweede keer met Westland Agenda

De gemeente Westland en het plaatselijke bedrijfsleven komen voor de tweede keer met een gezamenlijke Westland Agenda. Op deze Westland Agenda II staan negen projecten. Gemeente en bedrijfsleven dragen elk € 1 miljoen bij aan de uitvoering daarvan.

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeente en bedrijfsleven gaat de projecten aansturen. Het betreft onder meer projecten rond: het wegnemen van ruimtelijke en financiële obstakels bij herstructurering van glastuinbouw, het ontwikkelen van bio based business, een trainings- en educatieprogramma voor versterking van het ondernemerschap en het boren naar aardwarmte in diepere aardlagen.

In 2009 stelden gemeente en bedrijfsleven de eerste Westland Agenda op. Doel was om Westland sterker uit de crisis te laten komen. In dat kader zijn stappen gezet op het terrein van duurzaamheid, kennis en innovatie, ICT en logistiek en op sociaal-maatschappelijk vlak. Verder is met ondersteuning vanuit de Westland Agenda een eerste aardwarmteboring tot stand gekomen en zijn er activiteiten ontwikkeld in aanloop naar een bio based park. Westland Agenda I is op 1 juni 2013 officieel afgerond.

Innovatief karakter
„De positieve ervaringen met de eerste Westland Agenda hebben de gemeente en het bedrijfsleven doen besluiten een aantal zaken op te pakken vanuit een tweede Westland Agenda”, aldus wethouder Theo Duijvestijn (Economische zaken). „Daarbij wordt ingezet op projecten met een innovatief karakter die Westland verder kunnen brengen.”