Westland scoort goed op duurzaamheid

De gemeente Westland komt als derde uit de bus op het gebied van duurzaamheid, in een vergelijking tussen zeventien glastuinbouwgemeenten, Den Haag en Rotterdam. De gemeenten Midden-Delfland en Waddinxveen gaan Westland voor.

Midden-Delfland scoort een duurzaamheidsscore van 60%, Waddinxveen 55% en Westland 54%, zo blijkt uit een vorig jaar uitgevoerd benchmarkonderzoek door het Tilburgse universitaire kenniscentrum Telos, in opdracht van de gemeente Westland.

Het rapport is op 30 april aan de Westlandse gemeenteraad gepresenteerd. Op de in totaal 403 Nederlandse gemeenten staat Westland qua duurzaamheid op nummer 54.

Westland heeft als ambitie in 2020 de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. Om die doelstelling te halen, is volgens de onderzoekers nog aandacht nodig op onder meer de volgende punten:

  • De luchtkwaliteit moet beter. De CO2- en NOx-concentraties in de lucht zijn veel te hoog. Deze houden zeer waarschijnlijk verband met de verbranding van aardgas in de glastuinbouw.
  • De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater moet omhoog. Mogelijk is het huidige of vroegere gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hiervoor de verklaring.
  • Er moet meer bos in de gemeente komen.