Westvoorne maakt vorderingen met opruimen verspreid liggend glas

In de Zuid-Hollandse gemeente Westvoorne verdwijnt opnieuw verspreid liggend glas. Het gaat om de sanering van 4 ha kassen, waarbij de betrokken kwekerij verhuist naar een perceel van 6 ha in Tinte en daar de mogelijkheid krijgt tot 4 ha uitbreiding. Met zes andere kwekerijen werden eerder dit jaar afspraken gemaakt over de sanering van 1,71 ha fysiek en 5,28 ha ’papieren glas’.

Op 20 november wordt de exploitatieovereenkomst met het zevende bedrijf, Voorne’s Plantenkwekerij, ondertekend. Daarmee wordt volgens de gemeente voorkomen dat er in Rockanje nog eens 1,1 ha verspreid liggend glas bijkomt.

Ter compensatie van de schade, door de sloop van de kassen en andere opstallen, krijgen de eigenaren van Voorne’s Plantenkwekerij in totaal twintig compensatiewoningen toegewezen. Dertien woningen aan de Torenweg en zeven aan de Middelweg. De drie bestaande bedrijfswoningen van de eigenaren krijgen via de in te zetten bestemmingsplanwijziging een burgerbestemming.

Potchrysanten
Voorne’s Plantenkwekerij teelt nu nog op 5 ha uitgangsmateriaal voor professionele en hobbymatige groentetelers. Daarnaast teelt het bedrijf sinds de jaren negentig als tussenteelt potchrysanten.