Westvoorne ruimt verspreid glas op

De Zuid-Hollandse gemeente Westvoorne saneert in het buitengebied 1,71 ha fysiek en vergund glas en 5,28 ha aan zogeheten papieren glas. Daarvoor zijn op 30 september met zes tuinders exploitatieovereenkomsten getekend.

De gemeente spreekt over „een grote stap in het opruimen van het verspreid liggende glas in het buitengebied van Westvoorne”. De sanering vloeit voort uit de in 2009 vastgestelde Structuurvisie Glasherstructurering, waarin het gemeentelijk beleid voor de sanering van verspreid liggend glas in het buitengebied is verwoord.

Compensatiewoningen
Ter compensatie van de schade als gevolg van sloop van de kassen en andere opstallen krijgen drie eigenaren in totaal zes compensatiewoningen toegewezen. De woningen vormen samen het project Carte Blanche II en komen op een locatie aan de Heveringseweg en de Rietdijk in Rockanje te liggen.

Twee andere tuinders krijgen eveneens zes compensatiewoningen toegewezen, die aan de Achterstrypseweg zullen worden gebouwd. Dit project heet Carte Blanche Excellent. Met één tuinder is de gemeente nog in gesprek over de definitieve locatie van de compensatiewoningen.