Windpark Klazienaveen van de baan

De gemeente Emmen heeft bij haar keuze voor 3 windparken niet gekozen voor een park in het Rundedal in Klazienaveen. Dit grenst aan het glastuinbouwgebied Klazienaveen. LTO Glaskracht Groningen/Drenthe tracht de gemeente nog op andere gedachte te brengen.

In een brief vraagt de belangenorganisatie de beslissing te heroverwegen, omdat er niet alleen onder glastuinders veel draagvlak voor is meer ook bij omwonenden. De opgewekte windenenergie van zes relatief kleinere windturbines is goed voor een groot gedeelte van de energiebehoefte van het glastuinbouwcluster Klazienaveen opgewekt. Het bespaart tevens jaarlijks 7 miljoen kuub gas. Voor de verduurzaming en de toekomst van het glastuinbouwcluster Klazienaveen is het cruciaal dat het windpark tot ontwikkeling komt, stelt LTO Glaskracht.