‘Windrichtingen’ nieuwe veilen bekend

FloraHolland focust zich de komende tijd op twee mogelijke richtingen van het nieuwe veilen: ‘Focus op direct’ en ‘Af-tuin’. Het nieuwe veilen moet voorkomen dat de veiling in de toekomst afstevent op een exploitatieresultaat van de klok van -€32 miljoen.

Dit is onder meer door Marcel Claassen, coo van FloraHolland, vertelt op de regiovergaderingen die traditiegetrouw voorafgaande aan de algemene ledenvergadering wordt gehouden.

FloraHolland is om diverse redenen bezig de klok opnieuw uit te vinden. In het kader van FloraHoland 2020 wil ze de veilingkosten sterk naar beneden brengen. Bovendien wil ze een optimale en stabiele prijsvorming realiseren.

Daarnaast is duidelijk dat als de veiling de rol van de klok niet verandert de omzet die via de klok gerealiseerd wordt, zal blijven afnemen. Telers doen steeds minder via de klok en geven in een onderzoek aan dat ze verwachten dat deze tendens zich doorzet. In hetzelfde onderzoek geeft echter 99% van de respondenten tevens aan dat ze van mening zijn dat de klok moet blijven.

De klok heeft echter de nodige nadelen, vertelde Claassen. De klok is ooit ontstaan in een productiegestuurde markt; nu is er een vraaggestuurde markt. De klok heeft moeite daarop in te spelen. Directe stromen sluiten beter aan op een vraaggestuurde markt met een veranderende manier van orders plaatsen, leadtimes, toenemend maatwerk en leveren indien nodig.

FloraHolland heeft drie criteria opgesteld voor het nieuwe veilen. De kosten dienen laag te zijn, het nieuwe veilen dient in te spelen op de vraaggestuurde keten en kunnen inspelen op de cadans van de bloemen- en plantenhandel. Dit laatste gaat over leveren als de klant het wil.

Twee richtingen voor het nieuwe veilen zijn reeds afgevallen. De eerste – ‘emotie’ – behelst dat alles weer via de fysieke klokken gaat. Dit ’terug naar vroeger’ voldoet aan geen van de gestelde criteria.

Een tweede richting – centrale – mechanisatie, viel ook af omdat ze niet voldoet aan de criteria. In deze richting zouden de bestaande gebouwen gesloten worden en er ergens langs de A4 een nieuw gemechaniseerde koelkast neergezet worden.

De twee richtingen die verder onderzocht gaan worden zijn ‘focus directe stromen’ en ‘af-tuin’.

De focus op directe stromen is een gecontroleerde voortgang van waar het nu heen gaat met de klok en directe handel. Hierbij zal de veiling streven naast een ondersteuning van de directe stromen en naar een meer geavanceerd daghandelsysteem dat beter inspeelt op vraag en aanbod. Claassen sprak over een outletklok en een nicheklok. De klok zal wel aanzienlijk kleiner worden. Nadeel van dit systeem is mogelijk dat de kosten niet optimaal zijn.

Bij Af-tuin zullen bloemen en planten pas de tuin verlaten nadat ze verkocht zijn. Het idee daarbij is om het moment van veilen te veranderen naar mogelijk ’s middags en in plaats van klokvoorverkoop klok-naverkoop in te voeren. Vraag is of de cadans in orde is bij dit systeem.

Grote vraag is hoe een stabiele en optimale prijsvorming gerealiseerd kan worden bij focus op directe stromen en af-tuin. Dit zal de komende tijd onderzocht worden.