Witteveen+Bos onderzoekt risico’s Ultra Diepe Geothermie

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie (UDG) en naar speciale boor- en stimulatietechnieken die voor UDG gebruikt kunnen worden. Het consultancybureau werkt daarvoor samen met het Duitse bedrijf Q-Con, het Belgische Vito, TU Delft, Newell en de juristen van Weisenborn-Linskaill & Associates. De onderzoeksresultaten worden uiterlijk begin 2019 verwacht.

UDG heeft een grote potentie om in een deel van de duurzame warmtebehoefte van vooral de industrie en mogelijk ook de glastuinbouw te voorzien. Bij UDG wordt geboord naar warmte op een diepte van meer dan 4 km, waarbij je in Nederland water aantreft van meer dan 120ºC, dat aan het aardoppervlak omgezet kan worden in stoom.

Foto: Trias Westland

In het risico-onderzoek wordt tevens gekeken naar de risico’s van ’enhanced geothermal systems’ (EGS), speciale boor- en stimulatietechnieken die gebruikt worden om op grote diepte heet water te kunnen winnen. Het is nog niet bekend of die technieken ingezet gaan worden of nodig zullen zijn, maar de risico’s worden wel onderzocht.

Green Deal
Vorig jaar sloten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en zeven consortia een Green Deal met verschillende marktpartijen. De consortia doen momenteel onderzoek naar de kansen van aardwarmte op grote diepte. Als daaruit blijkt dat je UDG veilig en verantwoord kunt winnen, komen er vanaf 2020 of 2021 één of meerdere proefboringen. Binnen het onderzoek wordt ook gekeken naar het verkennen van de risico’s en effecten op de omgeving.

Aardbevingen
SodM heeft daarnaast aan Witteveen+Bos en samenwerkingspartners gevraagd om aanvullend onderzoek, om zeker te stellen dat de risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu voldoende worden geïnventariseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op sommige plekken aardbevingen worden geïnduceerd tijdens het boren en winnen. Door de potentiële risico’s goed in kaart te brengen, zal SodM beter in staat zijn toezicht te houden door richtlijnen en wettelijke maatregelen voor te schrijven.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties