‘Glastuinbouw ontsnapt aan verdere lastenverzwaring’

’De glastuinbouw ontsnapt aan verdere lastenverzwaring, zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland in reactie op de Rijksbegroting voor 2014 die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

De tuinbouwproductie in Nederland moet, volgens Van Ruiten concurrerend blijven op de Europese markt om de tuinbouw als exportmotor door te laten draaien. Daarmee kan Nederland profiteren van herstel van de economische groei in belangrijke afzetmarkten zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. „Het kabinet lijkt daar oog voor te hebben.”

Voor de glastuinbouw is er volgens hem geen sprake van verdere lastenverzwaring in de rijksbegroting. Dat blijkt volgens Van Ruiten onder meer uit het feit dat het kabinet het lage btw-tarief voor de sierteelt in stand houdt. Ook blijft het verlaagde tarief energiebelasting op aardgas voor de glastuinbouw van kracht. „Verder zijn de afspraken uit het energieakkoord direct overgenomen.”

MEI en IRE
Ook is Van Ruiten blij dat de MEI- en IRE-subsidies – belangrijke regelingen voor de verduurzaming van de glastuinbouw – de komende jaren in stand blijven, hoewel de budgetten daarvoor geleidelijk zullen dalen. „Dat was echter al in het regeerakkoord aangekondigd.”

De glastuinbouwvoorman is bezorgd over de stijgende WW-premie in 2014. Ook verwacht hij dat de voorgenomen bezuinigingen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) consequenties voor telers zullen hebben.

Meer over Prinsjesdag in nummer 38 van het Vakblad voor de Bloemisterij.