‘Verscherping stikstof- en fosfaatnormen funest voor Limburgse telers’

De verscherping van de stikstof- en fosfaatnormen zoals onlangs aangekondigd door landbouwstaatssecretaris Dijksma, is funest voor de vollegrondsteelten in Limburg, waaronder de zomerbloementeelt. Dat stelt de LLTB.

De Limburgse belangenbehartiger reageert daarmee op de brief van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken waarin zij de Tweede Kamer op de hoogte brengt van de voortgang van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Verscherping van de normen leidt er toe dat gewassen niet meer voldoende voeding krijgen en de kwaliteit en opbrengsten achteruit gaan, zo stelt de LLTB. Een gevolg van de voornemens is, volgens de bond, verslechtering van de bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid, bindend vermogen en biodiversiteit).

’Rampzalig’

Voorzitter Ton Besouw van de vakgroep Open Teelten noemt de plannen rampzalig en ronduit dramatisch. Ze gaan volgens hem voorbij aan de noodzaak om juist op de zand- en lössgronden rekening te houden met specifieke bedrijfsomstandigheden. De LLTB gaat nu de noodklok luiden bij de provincie, Tweede Kamer en het Europees Parlement.