Xylella houdt gemoederen bezig

Op een bijeenkomst in Boskoop over Xylella kregen kwekers nog geen eenduidig advies over import vanuit Italië. NVWA-inspecteur: ‘Officieel is Noord-Italië veilig gebied, maar wil je als handelaar het risico lopen dat je de ziekte binnenhaalt?’

Is de sector en zijn de individuele kwekers en handelaren zich bewust van de risico’s waar de sector mee te maken heeft als het om Xylella gaat, en handelen ondernemers hier ook naar? Deze vraag legde Jan de Vries, directeur Boot & Co, onlangs bij het bestuur van Greenport Boskoop neer. Woensdagavond 22 juli werd een extra tuinavond georganiseerd waarbij Xylella centraal stond. NVWA gaf uitleg over de bacterie en de gevolgen, LTO gaf uitleg over preventie en bewustwording.

Jeroen Kavelaars, inspecteur bij de NVWA, gaf in Boskoop voor een zaal met ongeveer zestig aanwezigen uitleg over de ziekte en de huidige maatregelen zoals ze nu in het besmettingsgebied gelden en in de rest van Europa. „Als er besmette planten worden gevonden is de impact groot. Als een besmetting wordt aangetroffen en de vectoren, de zuigende insecten die de bacterie verspreiden, dragen de bacterie, dan gaat een gebied van 10 km rondom de besmetting minimaal vijf jaar op slot voor alle waardplanten.”

Hoewel de besmetting uitsluitend in het uiterste zuiden van Italië in de provincie Lecce is aangetroffen, geeft Kavelaars de aanwezigen wel een waarschuwing mee: „Gezien de impact die een aantasting kan hebben, moet je als sector goed bedenken hoe je hiermee omgaat. De impact die onzorgvuldig handelen van één individu op de sector kan hebben, is groot. Als één kweker het binnenhaalt, heeft dat voor een teeltgebied als Boskoop, Zundert of Opheusden extreme gevolgen.”

Nieuwe besmettingDit jaar is er door de Italiaanse NVWA ook een besmetting aangetroffen net ten noorden van de ingestelde veiligheidszone. „Hoewel er vanuit wordt gegaan dat de rest van Italië veilig is, is het natuurlijk de vraag of er over enkele jaren nog steeds slechts één aantasting boven de veiligheidszone is. De afstand tussen Lecce en de Po-vlakte is groot, maar als handelaar en boomkweker moet je een inschatting van de risico’s maken en wil jij dan degene zijn die eventueel besmet materiaal naar Nederland haalt?”

Op de vraag of Nederland dan niet beter de deur voor Italië op slot kan doen geeft Jan Veltmans van de LTO vakgroep een duidelijk antwoord: „Op het moment dat landen in de EU onderling een verzwaard import-regime toe gaat passen, krijg je handelspolitiek. Als exporterend land heb je dan een probleem. Enerzijds houden we dan ziektes misschien makkelijker buiten de deur, maar de producten gaan er ook niet meer uit.”

Bron: de Boomkwekerij