Zeven ‘energieprojecten’ goedgekeurd

Voor het programma Kas als Energiebron (KAE) zijn zeven projectvoorstellen goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland.

De zeven goedgekeurde projecten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking en overleg met telers uit de relevante gewasgroepen, die de proeven ook zullen begeleiden. Ze starten dit najaar of in januari 2016 en zullen medio volgend jaar of eind 2016 klaar zijn.

Een van de zeven projecten betreft het belichten naar gewasbehoefte met als proefgewas lelie. Men wil vooral weten wanneer je het beste lampen kan aan- en uitzetten, wetende dat de assimilatenvraag van een gewas gedurende de dag niet altijd gelijk is. Voor dit onderzoek is een budget van €31.885 uitgetrokken.

Bij phalaenopsis wil men met een budget van €264.836 onderzoeken of uitgroei van bloemtakken niet via koeling maar door licht gestimuleerd kan worden. Zo hoeft minder gekoeld te worden en kan energie bespaard worden. Recent onderzoek toonde aan dat onderdrukking van verrood licht op het juiste moment kansen biedt om minder te hoeven koelen. Het project wordt mede gefinancierd door Philips (lampen € 12.000 en € 5.000 in cash) en de telers (plantmateriaal € 25.920 en € 5.000 in cash).

KAE beproefd samen met het Programma Glastuinbouw Waterproof een demonstratieproef met lisianthus. Daarin wordt geïnvesteerd door EZ (€ 83.000), telers (in cash € 75.000) en toeleveranciers/telers (€ 48.00). De huidige proefkas van 1.000 m2 bij het Improvement Centre met substraatteelt van lisianthus wordt aangepast, zodat naast de referentie van kokos in goten met gronddoek ook vijf andere combinaties van substraat en teeltsysteem kunnen worden getest. Vijf vakken met teeltsystemen die door de praktijk als werkbaar worden geacht. In 2016 worden vier teelten uitgevoerd.

De vier overige projecten hebben betrekking op paprika of zijn meer algemeen van aard: Vermindering Calcium gerelateerde problemen, De theorie en praktijk rond (warmte-)uitstraling, Ontwikkelen van een meetprotocol voor lichttransmissie van natte materialen en mogelijkheden verkennen van luminicente zonnecollectoren die infrarood en ultraviolet licht omzetten in energie). Meer informatie op de site van KAE.