’Zij-instromers moeten in lerarenregister’

Zij-instromers die vanuit de beroepspraktijk aan de slag gaan als leraar worden steeds belangrijker voor het onderwijs. Ze verdienen zonder al te veel obstakels opgenomen te worden in het lerarenregister, schrijven LTO Nederland, VNO/NCW, MKB Nederland en de MBO Raad in bandbrief.

De brandbrief is gestuurd naar minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). Beide bewindslieden hebben in voorstellen voor de wettelijke verankering van het lerarenregister aangegeven dat zij-instromers niet zonder meer in het lerarenregister worden opgenomen.

Slechte ontwikkeling
Dit is een slechte ontwikkeling, aldus de opstellers van de brandbrief, want hiermee worden zij-instromers ontmoedigd om voor het leraarschap te kiezen. Dat staat de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven enorm in de weg. Zij-instromers vormen immers een belangrijke schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven.