ZLTO: suggesties voor verbetering regels teeltbedrijven

ZLTO heeft eind mei haar zienswijze op de Noord-Brabantse ontwerp omgevingsverordening ingediend. Deze definitieve omgevingsverordening bundelt alle regels rondom stad en platteland, bodem en lucht. Begin 2022 moet deze omgevingsverordening van kracht worden. ZLTO heeft een aantal suggesties voor verbetering van de regels rond teeltbedrijven.

Een belangrijke wijziging voor alle agrarische sectoren is de invoering van de bouw-sloop regeling. Daarnaast is een verruiming opgenomen voor de maximale grootte van bouwvlakken. ZLTO is positief over de grotere ontwikkelingsruimte voor bedrijven die zo ontstaat, zoals bouwmogelijkheden voor kassen. Ze heeft wel moeite met bepaalde voorwaarden die hier aan worden gesteld. Zo wordt de bouw-sloop regeling verplicht bij het vergroten van een bouwvlak. Ze wil dat de bouw-sloop regeling pas wordt toegepast bij bouwvlakken die groter worden dan de bestaande maximum maten. Dan is het een positieve prikkel.

Suggesties ter verbetering van regels

Een groot deel van de wijzigingen voor teeltbedrijven is in lijn met de ZLTO ‘Visie glastuinbouw en TOV Noord-Brabant’. Daar is de belangenbehartiger blij mee, maar zij heeft wel suggesties gedaan voor verbetering van de regels.

  1. De glastuinbouwconcentratiegebieden moeten beschikbaar gemaakt worden voor glastuinbouw. Hier moeten geen nieuwe functies worden toegelaten, behalve als die zijn verbonden aan een glastuinbouwbedrijf of die ondersteunen.
  2. De provincie moet de regie nemen om glastuinbouwconcentratiegebieden te (helpen) ontwikkelen, in het bijzonder in relatie met kansrijke omgevingsfactoren, zoals bronnen van warmte en/of CO2.
  3. Nieuwvestiging van één of meerdere glastuinbouwbedrijven moet mogelijk zijn op een locatie naast een restwarmtebron, wanneer deze restwarmte wordt benut.
    Verplaatsing van een solitaire glastuinbouwlocatie moet mogelijk zijn als dit past binnen de omgeving.
  4. Teeltondersteunende voorzieningen moeten mogelijk gemaakt worden in de bedrijfsvoering van een moderne tuinder, mits behoorlijk passend in het landschap.
  5. In het beleid moet ruimte komen om permanente teeltondersteunende voorzieningen tegen een bestaand bouwvlak te realiseren. Een weg of watergang tussen bouwvlak en permanente teeltondersteunende voorzieningen moet hierbij geen beperking meer vormen.

Greenport Brabant
De ZLTO-lobby op het gebied van glastuinbouw en TOV is geslaagd als haar leden de ontwikkelingsruimte krijgen die ze verdienen en de kracht en potentie van de sector wordt omarmd. Daarnaast wil ZLTO de samenwerking binnen de sector en haar ketens versterken door een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de oprichting van een Greenport Brabant. Dat moet de samenwerking in de regio ten goede komen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties