Zo willen waterschappen, gemeenten en LTO Glaskracht tot een emissieloze kas komen

In 2027 mag er vanuit de glastuinbouw geen druppeltje gewasbeschermingsmiddel of meststof meer in het oppervlaktewater terechtkomen. Er moet dan sprake zijn van een (nagenoeg) nulemissie. Enkele waterschappen en gemeenten in Zuid-Holland hebben onlangs met LTO Glaskracht afgesproken hoe ze dat gezamenlijk willen bereiken.

In het plan staat dat in 2021 alle glastuinbouwbedrijven actief betrokken moeten zijn bij het project. Tegen die tijd is elk glastuinbouwbedrijf bezocht, waarbij het hele watersysteem is doorgelopen en de waterstromen in beeld zijn gebracht. Daarnaast zullen tijdens gebiedsbijeenkomsten ervaringen worden uitgewisseld. Om dat mogelijk te maken, zullen de waterschappen hun waterkwaliteitsgegevens met telers delen, zodat zij daar actief op kunnen reageren en inspelen.

Bestuurders van LTO Glaskracht Westland en Oostland, de gemeenten Westland, Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp en de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben een uitgebreid plan opgesteld waarin elk van hen zijn eigen rol opneemt om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Door de krachten te bundelen hopen de afzonderlijke partijen meer te bereiken dan elke partij afzonderlijk kan.