Zomerbloemen- en heestertelers twijfelen over belangenbehartiging

Aansluiten bij LTO Noord, LTO Glaskracht Nederland of toch een eigen platform oprichten om vooral vaktechnische zaken goed te regelen. Zomerbloemen- en heestertelers zijn er nog niet uit.

Het loopt nog geen storm voor het initiatief van de telers Marco van Ruiten en Johan Buis, ex-gewasvoorzitters LTO Groeiservice van respectievelijk zomerbloemen en snij-/bes- en trekheesters. Het doel is een platform voor het organiseren van nieuw onderzoek en innovatie, een netwerk om vaktechnische zaken gezamenlijk op te pakken.

Met het verdwijnen van LTO Groeiservice en het Productschap Tuinbouw verdween de organisatie en financiering rond het onderdeel vaktechniek voor zomerbloemen en snij-/bes- en trekheesters. Dat is ongewenst volgens Van Ruiten en Buis. Ze proberen een nieuw platform op te richten: het Zomerbloemenheesterplatform. Van de 2.100 telers die december 2015 zijn benaderd, hebben tot nu toe zo’n 50 bedrijven positief gereageerd. Om van start te gaan zijn minstens 100-150 ‘leden’ (lidmaatschap is € 400 per jaar) nodig. Dat aantal komt ongeveer overeen met het aantal bedrijven dat bij LTO Groeiservice aangesloten was voor de genoemde gewasgroepen.

Vaktechnische zaken voor zomerbloemen en heesters pakken de standsorganisaties LTO Glaskracht Nederland en LTO Noord niet of onvoldoende op. Kwestie van onbalans in inkomsten en baten na het wegvallen van het Productschap Tuinbouw en het feit dat het een hele diverse groep is qua gewassen en ondernemers. Recente gesprekken met beide organisaties duiden erop dat er wellicht toch enige mogelijkheden komen om het onderdeel vaktechniek goed bij hen georganiseerd te krijgen. Er zijn echter nog steeds telers die hun lidmaatschap opzeggen, mede door de onduidelijkheid over de ontstane situatie rond hun belangenbehartiging. Meer informatie over het platform is te vinden op www.zomerbloemen-heestersplatform.nl