Zonnepanelen op het dak van Plantion

Plantion installeert zonnepanelen op haar gebouw aan de A30 in Ede. Het gaat om een van de grotere dakgebonden zonnepanelenprojecten in Nederland tot nu toe.

Op 18 november 2015, ondertekenden Plantion en Rooftop Energy hiervoor het contract. De zonnecentrale zorgt voor een CO2-reductie van ruim 17.000 ton over een periode van twintig jaar. De zonnepanelen zullen vanaf het eerste kwartaal van 2016 worden geplaatst.

Algemeen directeur Peter Bakker van Plantion is blij met de ondertekening: „In ons streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering bouwden we ons nieuwe gebouw in 2009 volgens duurzame principes. Naast aansluiting op een warmtekoude opslag en het gebruik van isolerende materialen op muren en vloeren was het dak vanaf het begin geschikt voor de installatie van zonnepanelen. Nu is het zover dat we de panelen daadwerkelijk kunnen plaatsen.”

De zonnecentrale die bij Plantion geïnstalleerd gaat worden, levert (en verduurzaamt) circa 37,5 procent van het elektriciteitsverbruik door Plantion. Naast gebruik voor het eigen gebouw, zal ook een beperkte hoeveelheid stroom worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

De totale CO2-reductie over twintig jaar zal ruim 17.000 ton zijn. De kostenbesparing voor Plantion is meteen al substantieel.

Voor de aanschaf en de exploitatie van de zonnepanelen doet Plantion zaken met Rooftop Energy. Dit bedrijf bouwt en onderhoudt de zonnecentrale en neemt de volledige exploitatie voor zijn rekening. Voor de exploitatie maken Plantion en Rooftop Energy gebruik van subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).