Zuid-Holland geeft prioriteit aan modernisering Westland-Oostland

De provincie Zuid-Holland vindt dat modernisering en herstructurering van de glastuinbouw prioriteit moeten krijgen als het gaat om het behouden en versterken van de concurrentiepositie van Greenport Westland-Oostland. Dat blijkt uit het ’Strategisch handelingsperspectief Westland-Oostland’ dat Gedeputeerde Staten op 8 december hebben vastgesteld.

In het document beschrijft het college een visie op de toekomst van de glastuinbouwsector in de greenport Westland-Oostland. GS kiezen vijf prioriteiten waar de provincie een rol voor zichzelf ziet op weg naar wat het college een Greenport 3.0 noemt. Met dit begrip wordt een greenport bedoeld die verbonden is met de stad en de mainports Rotterdam en Schiphol.

Zuid-Holland kiest de volgende vijf prioriteiten:

  1. Modernisering en herstructurering van glastuinbouwbedrijven in combinatie met schone energie- en watersystemen.
  2. Westland moet goed bereikbaar zijn en prettig om in te wonen en werken. Ondanks zijn ligging nabij allerlei grootstedelijk voorzieningen profiteert Westland daar nog onvoldoende van door de gebrekkige bereikbaarheid van het gebied.
  3. Complete agribusiness- en handelsterreinen en een multimodaal knooppuntennetwerk. Er moet een betere verbinding tussen de glastuinbouw en het havenlogistieksysteem komen.
  4. Versterken van de kennis- en innovatieagenda. Er moet een verbinding komen tussen de diverse kennis- en opleidingsinstituten en de innovatieve bedrijven in de regio, zodat er cross-overs ontstaan tussen product- en marktinnovatie.
  5. Aantrekken en mogelijk maken van doorontwikkeling van pioniers. De greenport 3.0 moet een levendige broedplaats en interessante vestigingslocatie worden.

CoalitieHOT
Voor het strategisch handelingsperspectief hebben onder meer de CoalitieHOT en Stichting Greenport Westland-Oostland input geleverd. Het strategisch handelingsperspectief is een uitwerking van een deel van de Visie Ruimte en Mobiliteit. Het document gaat nu voor behandeling naar Provinciale Staten.