Zuid-Holland steekt €50.000 in vervolgonderzoek HTO bij Koppert Cress

De provincie Zuid-Holland steekt €50.000 subsidie in een driejarig vervolg van de nu twee jaar lopende pilot met hoge temperatuur opslag (HTO) van water in de ondergrond bij micro-groenteteler Koppert Cress in Monster. Voor het totale project wordt eveneens subsidie aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). De tuinder en andere betrokken bedrijven betalen ook mee.

Door toepassing van HTO in de ondergrond kan de glastuinbouw de CO2-uitstoot met 50% terugbrengen. Infiltratie van water warmer dan 30ºC wordt door de provincie Zuid-Holland tot nu toe echter niet toegestaan. HTO zou mogelijk negatieve effecten op de omgeving kunnen hebben. Op grond van de huidige resultaten uit de pilot bij Koppert Cress – waarbij water van 40ºC in de bodem wordt geïnfiltreerd – is de verwachting dat er geen nadelige effecten zullen zijn. Dat moet in de praktijk echter verder getoetst worden, wat voortzetting van de pilot noodzakelijk maakt.

Begin 2020 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Uit het vooronderzoek blijkt dat er ten minste 50% reductie van de CO2-emissie ten opzichte van de situatie zonder HTO kan worden behaald. In de pilot wordt ook de verspreiding van het warme water in de ondergrond gevolgd. Het water wordt op minimaal 40 m diepte geïnfiltreerd. Waarschijnlijk zal de warmte zich niet naar het hoger gelegen waterpakket op 25 m diepte verspreiden. Verder worden de chemie en de microbiologie in het grondwater gevolgd. Die kunnen wijzigen door temperatuurstijging, maar uit het vooronderzoek is ook gebleken dat de te verwachte veranderingen in het grondwater gering zijn.

De pilot wordt gecoördineerd door KWR Watercycle Research. Bij de uitvoering van het project zijn daarnaast, behalve Koppert Cress, ook Bart van Meurs Projectontwikkeling, Vyverberg Advies en Brabant Water betrokken. De onderzoekspartijen vragen voor de uitvoering van het gehele project subsidie aan bij het ministerie van EZ.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties