‘Leefbaarheid onder druk door oplopende leegstand winkels’

De leegstand in een groot aantal gemeenten stijgt, blijkt uit een analyse van Detailhandel Nederland. Als de aanpak van leegstand geen topprioriteit wordt, dreigen veel stadswijken en dorpen minder leefbaar te worden. Leegstand wordt door veel inwoners geassocieerd met onveiligheid, aldus de winkeliersorganisatie.

In 45% van de onderzochte gemeenten is de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33% van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties. Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen roept Detailhandel Nederland gemeenten op om de leegstand van winkelpanden in binnensteden en winkelcentra aan te pakken. Dit kunnen zij doen door in de coalitieakkoorden reductiecijfers voor de leegstand te benoemen, door samen met de ondernemers te zorgen voor een professionele organisatie van de binnenstad en door meer samen te werken met gemeenten in de wijde regio.

Secretaris lokale belangenbehartiging van Detailhandel Nederland, Dolf Kloosterziel: ‘Het winkellandschap verandert. In plaats van méér winkelmeters moeten wij naar betere winkelmeters. Hiervoor moeten investeringen in kansrijke gebieden worden aangejaagd en kunnen leegstaande panden in kansarme gebieden een andere functie worden toebedeeld.’

Retailagenda

Detailhandel Nederland verwijst bij haar oproep ook naar de Retailagenda. Het ministerie van Economische Zaken roept gemeenten in deze Retailagenda op de huidige overcapaciteit aan winkelvloeroppervlakte te reduceren. Een aantal gemeenten is volgens de winkeliersorganisatie al goed aan de slag. Kloosterziel: ‘In de Leidse regio werken de gemeenten sinds twee jaar samen in een gemeenschappelijke detailhandelsvisie. Ook hebben zij gezamenlijk gekozen voor kansrijke winkelgebieden.’

Bron: Detailhandel Nederland |Foto: Shutterstock.com

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties