MKB-Nederland: ‘Kabinet luistert, maar we zijn er nog niet’

MKB-Nederland had meer verwacht van de begroting voor 2019. De organisatie vindt het mooi dat voor het eerst sinds jaren de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag gaan, ‘maar de winsten blijven stabiel en veel mkb-ondernemers missen het vertrouwen om te investeren’.

‘Het kabinet is op de goede weg en heeft echt wel naar ons geluisterd. Maar we zijn er nog niet. Per saldo schiet mijn achterban er nog te weinig mee op’, zegt voorzitter Jacco Vonhof in een reactie. Dga’s komen er bekaaid af door de verhoging van het box II-tarief. ‘Daarmee worden ondernemers gestraft die spaarzaam zijn geweest toen dat nodig was.’

Het gaat goed met Nederland, zoals de Miljoenennota laat zien, en over de gehele linie ook met ondernemers. Omzetten gaan omhoog, maar de marges in het midden- en kleinbedrijf worden door stijgende kosten niet groter, waarschuwt Vonhof. ‘Het is heel goed dat de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting structureel omlaag gaan. Maar het is niet zo dat elke ondernemer nu meer kan of gaat investeren. Daar is meer voor nodig.’

Ondernemers meer houvast geven

Volgens Vonhof missen ondernemers ook het vertrouwen om te investeren. ‘Ze hebben daarvoor behoefte aan zekerheid en consistent overheidsbeleid op terreinen als de arbeidsmarkt, de energietransitie, noem maar op. Neem bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Al je die verdere verduurzaming niet organiseert op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor het mkb, dan haken ondernemers af. Ik ga daar de komende tijd graag over in gesprek met het kabinet. Hoe geven we ondernemers meer houvast zodat ze wél durven investeren. Ik ben ervan overtuigd daar we daar samen goede stappen kunnen zetten.’

Boete op ondernemen

Vooral verhoging van het box II-tarief is de voorzitter van MKB-Nederland een doorn in het oog. ‘Als je wilt dat bedrijven investeren, moet je als kabinet niet het box II-tarief gaan verhogen, waardoor ondernemers mogelijk versneld vermogen naar privé gaan halen. Dat levert de staat snel belastinggeld op, maar gaat ten koste van de investeringskracht van die bedrijven. Het voelt bovendien als een boete op ondernemen. Het kabinet verhoogt het tarief gelukkig wel minder dan het aanvankelijk van plan was – daar hebben we hard voor geknokt – maar het blijft een onbegrijpelijke maatregel.’

Positief over werkkostenregeling

Positief is MKB-Nederland over de aanpassing van de werkkostenregeling. Voor mkb-ondernemers komt er daarvoor 100 miljoen euro bij. Voor bedrijven op de binnenlandse markt is het goed dat burgers er in koopkracht op vooruitgaan ‘Al is altijd de vraag of die macroplaatjes ook op microniveau overal overeind blijven; zowel voor burgers als voor ondernemers.’ Ook moet nog blijken of de koopkrachtverbetering voldoende is om de negatieve effecten van de verhoging van het lage btw-tarief voor het mkb te dempen. ‘Die btw-verhoging doet mijn achterban echt pijn.’

Graat in de keel

De loondoorbetaling bij ziekte blijft voor het mkb een graat in de keel. Vonhof heeft echter het vertrouwen om daarvoor samen met minister Koolmees van SZW tot een oplossing te komen. Eerder dit jaar werd al bereikt dat ondernemers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na twee jaar ziekte aan werknemers moeten betalen.

Blij met versoepelen ontslagrecht

MKB-Nederland is blij dat werkgevers straks ook vanwege een stapeling van redenen afscheid van een medewerker kunnen nemen. Die versoepeling van het ontslagrecht helpt kleine bedrijven. De ondernemersorganisatie is tegen de maatregelen die flexibel werk per definitie duurder maken. ‘Ten onrechte wordt alle flex op één hoop gegooid.’ MKB-Nederland bepleit extra inzet van het kabinet om – samen met werkgevers – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Meer geld voor BBL

De ondernemersorganisatie vindt verder dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo (BBL). ‘Elke bezuiniging daarop is voor ons onacceptabel, juist nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en het sowieso al lastig is om jonge mensen én zij-instromers binnen te krijgen.’

Bron: MKB-Nederland | Foto: Shutterstock

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties