Oud-ministers pleiten voor terugkeer ministerie VROM

  In het volgende kabinet moet het milieu weer een eigen minister hebben. Omdat met klimaatverandering ook andere problemen rondom ruimtelijke ordening gemoeid zijn, zou het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) weer in ere moeten worden hersteld. Die oproep doen twee voormalige bewindslieden die deze post ooit hebben bekleed, Ed Nijpels (VVD, Lubbers II) en Jacqueline Cramer (PvdA, Balkenende IV) tegenover NU.nl.

  Bij het aantreden van Mark Rutte als premier in oktober 2010 is VROM opgehouden te bestaan. Cramer is tot de dag van vandaag de laatste VROM-minister geweest. In het huidige kabinet is de voormalige portefeuille over meerdere ministeries verdeeld. Zo zijn Wonen en Ruimtelijke Ordening bij de minister van Binnenlandse Zaken ondergebracht, en Milieu bij het ministerie van Infrastructuur. Verder valt Natuur in kabinet-Rutte III onder het ministerie van Landbouw en is Klimaat een taak van minister Van ’t Wout van Economische Zaken.

  Centrale aanpak ruimtelijke ordening

  Dat moet een stuk overzichtelijker volgens Nijpels en Cramer. De klimaatcrisis, stikstofcrisis en woningnood vragen allemaal om oplossingen waar voldoende ruimte voor nodig is. „Ruimtelijke ordening is cruciaal voor het afwegen van alle belangen,” stelt Cramer. „Iemand moet daar centraal verantwoordelijk voor zijn, anders gaat het op alle fronten mis.” Nijpels toont zich ook ontevreden over de huidige taakverdeling binnen de regering. Zo vindt de VVD’er het niks dat het milieu en de wegenbouw onder hetzelfde ministerie vallen. Dat is volgens Nijpels „een belediging voor het milieu.”

  Veertien jaar geleden, op 22 februari 2007, trad er voor het laatst een regering met een VROM-minister aan. Jacqueline Cramer staat in het rood schuin achter de premier op de bordesfoto van kabinet-Balkenende IV.
  Rutte teruggefloten bij klimaat en stikstof

  Een toekomstige minister van VROM moet zich volgens de oud-bewindslieden vooral richten op klimaat en stikstof. Op die beide beleidsterreinen is kabinet-Rutte III teruggefloten door respectievelijk de rechter en de Raad van State. Daar moet volgens Cramer en Nijpels dus een inhaalslag worden gemaakt. Verder zien beiden ruimte voor de ontwikkeling van de circulaire economie in het takenpakket van deze minister. Ook vanuit de woningbouw klinkt de roep om een terugkeer van een ministerie van Ruimtelijke Ordening. In februari is daar door middel van de Actieagenda Wonen toe opgeroepen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties