De Boomkwekerij Markt Actieplan Bos en Hout nadert uitwerking

Actieplan Bos en Hout nadert uitwerking

0

De bos- en houtsector bespreekt binnenkort actiepunten om meer bos in Nederland te realiseren.

Een jaar geleden, 26 oktober 2016 tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam, ondertekenden diverse partijen uit de bos- en houtsector, plus premier Rutte, het Actieplan Bos en Hout.

Afgelopen jaar is uit dat actieplan een uitwerkingsplan voortgekomen. Het concept wordt dinsdag 31 oktober besproken door alle belanghebbenden, meldt Jaap van den Briel van stichting Probos, die beide plannen mede heeft opgezet.

Na de bespreking zal duidelijk zijn waartoe het Actieplan Bos en Hout concreet leidt. Het ministerie van Economische Zaken steunt volgens Van den Briel nog steeds de ontwikkeling en is er dinsdag ook bij.

Door de kabinetsformatie en de vorming van het nieuwe ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het nog afwachten wat precies die steun wordt.

100.000 ha extra bos

Voor het actieplan was berekend dat 100.000 ha extra bos een slordige 4,5 miljoen ton CO2-vastlegging oplevert. Zo’n groot areaal erbij in Nederland leidde tot wisselende reacties in de maatschappij. Men vreesde bijvoorbeeld voor aantasting van het landschap, terwijl de bos- en houtsector plus de boomkwekerijsector meer aanplant juist toejuicht.

Foto: Arno Engels

Arno Engels
Arno Engels is sinds 2000 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij is opgegroeid in de sector en heeft op verschillende boomkwekerijen in binnen- en buitenland gewerkt.

Reageer op dit artikel

avatar