België omarmt bijenhandleiding Efsa

De risicobeoordeling voor bijen van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt in België voortaan op basis van de Efsa guidance voor bijen. De aanpak is aangenomen in afwachting van de Europese harmonisatie op dit gebied.

Met de nieuwe nationale aanpak wil het Erkenningscommité voor gewasbeschermingsmiddelen in België op een proactieve manier effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen evalueren en een hoog niveau van bescherming voor bijen garanderen.

Voor nieuwe toelatingen en bij herbeoordelingen van middelen moet de aanvrager volgens de Efsa guidance niet alleen inzichtelijk maken dat een middel geen acuut gevaar vormt voor volwassen bijen, maar moet ook studie worden gedaan naar de chronische toxiteit van een middel voor volwassen bijen en de toxiteit voor larven.