Bossenstrategie: 37.000 ha nieuw bos en plan voor autochtoon materiaal

De Rijksoverheid en de provincies hebben de nationale Bossenstrategie vastgesteld. Daarin staat inderdaad de aanleg van meer bos. En er komt een langetermijnplan voor autochtoon plantmateriaal.

Nederland zal de komende 10 jaar inderdaad 37.000 ha nieuw bos aanleggen, zoals begin dit jaar al in de overheidsvisie op de toekomst van het Nederlandse bos stond. Dat betekent dat het areaal bos met 10% toeneemt.

Binnen het Natuurnetwerk Nederland zal zo’n 15.000 ha nieuw bos komen. Hiervoor gaan de provincies samen met terreinbeheerders zoeken naar de benodigde ruimte. Buiten dat netwerk zal gezocht worden naar 19.000 ha voor nieuw bos: bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Daarnaast zal 3.400 ha bos dat sinds 2017 is (of nog wordt) gekapt, opnieuw beplant worden. Verder zoekt de overheid naar mogelijkheden om de aanplant te bevorderen, zoals subsidies, koolstofcertificaten, aanplant op boerenerven en bij bijzondere gelegenheden (zoals geboorte of huwelijk). Verder zal elk kind tijdens de basisschoolperiode een boom planten.

In de Bossenstrategie staat dat er een langetermijnplan komt voor autochtoon plantmateriaal. Een werkgroep onder voorzitterschap van Hank Bartelink (directeur LandschappenNL) zal dit plan naar verwachting begin 2021 opleveren. Het plan zal gaan over bescherming en ontwikkeling van genetische bronnen voor bomen en struiken, voldoende beschikbaarheid en toepassing van kwalitatief goed plantmateriaal. Dit zal bedoeld zijn voor nieuw bos, verbetering van bestaand bos, landschapselementen en agroforestry.

In de Bossenstrategie is extra aandacht voor autochtoon plantmateriaal, waartoe deze Corylus behoort. Foto: Arno Engels

De Bossenstrategie is de Nederlandse bijdrage aan een Europese Bossenstrategie die in 2021 verschijnt, als onderdeel van de EU Green Deal.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties