De maat die drie keer aansprakelijk is voor hetzelfde

In de boom- en plantenteelt komt het samenwerken door middel van een maatschap veel voor. Vaak is de uitoefening van een kwekerij door middel van een maatschap ingegeven met het oog op bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht of vanwege fiscale voordelen. Daar is niks mis mee. Wel moet men zich bij deelname in een maatschap bedenken dat dit kan leiden tot aansprakelijkheid. Een jaar geleden kreeg ik een telefoontje dat op aansprakelijkheid betrekking had. De zoon nam sinds een jaar deel in de maatschap en die had een dikke brief van een advocatenkantoor gekregen. Die brief had één slapeloze nacht opgeleverd.

Het leek erop dat de advocaat voor een grondige aanpak had gekozen. Hij had namelijk de maatschap een brief gestuurd en aansprakelijk gesteld voor schade die door zijn klant werd verondersteld. Daarnaast had hij alle maten van de maatschap persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het volledige bedrag van de door hem berekende schade.

Verder had hij ook nog eens de zoon hoofdelijk daarvoor aansprakelijk gesteld. Die werd namelijk aangemerkt als de persoon die de opdrachtnemer was. De zoon had een partij onderstammen namens de maatschap geleverd, maar die hadden volgens de afnemer in de teelt niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het gezegde dat ‘met breed schieten je de beste kans maakt om iets te raken’ werd in dit geval letterlijk invulling gegeven. Dit brede schot had veel onrust veroorzaakt. Wat betreft de mogelijkheden van aansprakelijkstelling in geval van een maatschap, had de advocaat het gelijk aan zijn kant. Dat kon hem zeker niet ontzegd worden. Echter, aan aansprakelijkheid gaan uiteraard wel een aantal cruciale vragen vooraf. Dat is onder andere de vraag of sprake is van een ’toerekenbaar tekortkomen’. Verder is van belang of men vooraf op de hoogte is gesteld van de eventuele tekortkoming, zodat men deze kon opheffen. Uiteraard is het ook van wezenlijke betekenis of er eigenlijk wel schade is. Vanwege deze en andere vragen roepen juristen steevast: ‘Die eist, die moet bewijzen’.

Namens deze maat en maatschap is er een brief naar de advocaat gestuurd waarbij de aansprakelijkheid vanwege voormelde vragen is afgewezen. Naar de opvatting van deze boomkwekerij was er geen toerekenbare tekortkoming, laat staan van schade. Men slaapt alweer meer dan een jaar rustig, want een reactie is uitgebleven.
(Illustratie: Shutterstock)

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties