Extra geld voor bedrijfsovername ook voor siertelers

Het wordt altijd zo mooi gebracht: om de voedselproductie veilig te stellen komt het landbouwministerie met een garantieregeling voor jonge boeren en tuinders die een agrarisch bedrijf willen starten of overnemen. Jonge telers van siergewassen gerustgesteld. Navraag leert dat jullie er ook een beroep op kunnen doen. De garantieregeling is nieuw en aanvullend op bestaande regelingen.

Voor Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) is in totaal €75 miljoen uitgetrokken. Dit maakt het voor financiers aantrekkelijker om leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen en willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling. De garantieregeling werkt drempelverlagend voor financiers omdat het Rijk garant staat. €11 miljoen van dit bedrag wordt voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het proces van overname.

Om in aanmerking te komen voor de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten zal het investeringsplan worden getoetst aan één van de criteria uit de toekomstvisie Waardevol en Verbonden die in september 2018 is gepresenteerd. Deze criteria zijn: het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal economische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, vitaliteit van het platteland, dierenwelzijn en waardering voor voedsel.

Geen lichtvaardig besluit

„Veel jonge mensen die graag een boerenbedrijf willen beginnen of overnemen staan voor grote beslissingen. Naast de vraag ‘kan ik dit opbrengen en een redelijk pensioen voor mijn ouders  betalen’ ligt ook de vraag over de nodige investeringen om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst op tafel. Dat zijn besluiten die niet lichtvaardig genomen worden. Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes en daarbij tegelijkertijd bijdragen aan innovatie en aan duurzame bedrijfsvoering. Met de Garantieregeling VVK kunnen zoveel mogelijk jonge boeren voor een langere tijd gebruik maken van deze regeling”, aldus minister Schouten in een begeleidende brief naar de Tweede Kamer.

61% gezinsbedrijven geen opvolger 

Van het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven is ruim 92% een gezinsbedrijf. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2017 met bijna 56% afgenomen tot 54.840. Belangrijkste oorzaak: bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. Van gezinsbedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft maar liefst 61% geen opvolger. Dit betekent dat de komende 15 jaar circa 20.000 land- en tuinbouwbedrijven dreigen te verdwijnen.

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties