Geen nieuwe cao per 1 augustus

  Door onenigheid deze week tussen werkgevers en vakbonden komt er geen nieuwe Cao Open Teelten per 1 augustus.  De onderhandelingen zijn afgebroken en er is geen nieuwe datum voor overleg gepland. Struikelpunt is niet alleen loon maar onder meer ook de regeling voor seizoensarbeid.

  Eerder dit jaar hadden de werkgevers verenigd in LTO Nederland, NFO, Anthos en de KAVB met de vakbonden FNV en CNV afgesproken de termijn voor de huidige cao, met een looptijd tot 1 april, te verlengen met vier maanden. In de hoop er in die periode uit te komen. Dat is dus niet gelukt. Behalve loon zijn belangrijke bespreekpunten vereenvoudiging van de tekst van de overeenkomst, arbeidstijden en seizoensarbeid.

  Star

  In een persbericht geven de werkgevers de bonden de schuld. Die worden een ‘starre houding’ verweten.  Zo hangt het invoeren van een nieuwe arbeidstijdenregeling met een jaarurenmodel af van de kosten. De regeling is eenvoudiger en duidelijker dan de huidige, maar zou ondernemers minder flexibel maken. Werkgeversorganisaties willen de inperking van de flexibiliteit compenseren door de afschaffing van de oude extra loontrede bij het nieuwe jaarurenmodel. Zonder extra loonsverhoging van 1,5% gaan bonden hiermee echter niet akkoord.

  In het algemeen zijn FNV en CNV niet te spreken over de loonvoorstellen: de werkgevers stellen 3% te bieden over 21 maanden, met 1,7% op jaarbasis boven het landelijk gemiddelde. De looneis van CNV en FNV ligt met 2% op jaarbasis iets hoger. De vraag om die loonsverhoging is volgens de bonden mede gerechtvaardigd, omdat dit jaar door de invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) bedrijven goedkoper uit zouden zijn. LIV maakt het goedkoper om medewerkers met een inkomen tot iets meer dan het minimumloon in dienst te nemen en te houden.

  Seizoensarbeid

  Een ander belangrijk discussiepunt, zo gaan de werkgeversorganisaties in hun persbericht verder, is de regeling seizoensarbeid. „Om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van bedrijven in de open teelten, kwamen de werkgevers met een nieuw voorstel voor de regeling seizoensarbeid. Zij hebben voorgesteld om de regeling uit te breiden naar maximaal 26 weken in een periode van maximaal negen maanden. De bonden zijn hier niet toe bereid omdat zij vrezen voor een afname in het aannemen van personeel in vast dienstverband.”

  FNV en CNV noemen de nieuwe eis over seizoensarbeid tijdens het laatste overleg een onaangename verrassing.  Ze achten die niet in de lijn van eerder gemaakte afspraken.

  Geen overleg meer

  De overlegpartners van de Cao Open Teelten hebben geen nieuwe datum voor overleg gepland. Per 1 augustus blijft zonder opzegging van bonden of werkgeversorganisaties de huidige cao gelden, maar alleen nog voor leden van de organisaties. Dan kunnen alleen georganiseerde bedrijven bijvoorbeeld gebruik blijven maken van de uitzondering op de WWZ-regeling (ketenbepaling). Een seniorenregeling of scholingsvouchers wordt niet verder ingevuld.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties