Krapte op arbeidsmarkt ook voelbaar in groene sectoren

Zoals in alle sectoren is er ook in de groene sectoren sprake van arbeidskrapte. Personeelstekorten zijn er vooral op middelbaar niveau. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het UWV van beroepen waar een groot tekort aan personeel heerst.

Binnen de agrarische en groene sectoren zijn er veel specialistische functies voor mensen met een groene opleiding, zowel vakkrachten, teeltspecialisten als leidinggevenden.

Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven
Uit de conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat 46% van de hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven in het tweede kwartaal van 2019 belemmeringen ervoer door een personeelstekort. De vraag stijgt door de vele verhuisbewegingen en toenemende interesse voor groen als oplossing voor problemen als hittestress, verlies aan biodiversiteit en opvang van piekbelasting bij extreme buien.

Er is met name behoefte aan vakbekwame hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers op mbo-niveau 3 en 4. Specifiek voor boomverzorgers geldt dat er geringe instroom is, terwijl de toenemende aandacht voor het belang van bomen zorgt voor een sterke groei van de werkzaamheden. Ook greenkeeper zijn schaars. Zij onderhouden golfbanen.

Vakbekwame medewerkers boomkwekerij
Boomkwekerijen komen ook moeilijk aan vakbekwaam personeel. Ondernemers geven aan dat het tekort aan personeel de ontwikkeling van hun bedrijf belemmert.

Doordat er tekorten zijn aan technische vakmensen op mbo-niveau, ook bij bouwbedrijven in het grondverzet, neemt de concurrentie om technisch personeel toe. Dit betekent dat het voor loonbedrijven lastiger is om aan tractorchauffeurs en landbouwmachinisten te komen.

Ook in de groen- en cultuurtechniek is grote behoefte aan medewerkers die mobiele machines kunnen bedienen. Naast een inhaalslag in infrastructurele projecten gaat het hier bijvoorbeeld ook om maatregelen om groen in te zetten tegen effecten van klimaatverandering. Dat leidt tot extra werk op het gebied van grondverzet, bodembewerking, aanleg en onderhoud van sloten, oevers, waterpartijen of sportterreinen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties