De Boomkwekerij Nieuws LLTB: Buffer zoveel mogelijk water onder percelen

LLTB: Buffer zoveel mogelijk water onder percelen

0

De grondwaterstanden leveren volgens de Unie van Waterschappen nog geen grote problemen op, maar de LLTB roept wel op om zoveel mogelijk water te bufferen onder percelen.

Bufferen is mogelijk door boerenstuwen en peilgestuurde drainage in de zomerstand te laten staan. Regenwater heeft dan de tijd om in de grond te kunnen infiltreren. Water inlaten in de drainage is ook een optie.

Volgens LLTB-bestuurslid en boomkweker Jan Veltmans is het belangrijk om zoveel mogelijk water te bufferen. „Zodat de grondwaterstanden kunnen herstellen. We hebben de hele winter succesvol water vastgehouden en dat blijven we doen.”

Bij waterschap Limburg heeft de LLTB wel aangegeven dat ook andere sectoren zich moeten houden aan gemaakte afspraken over water vasthouden en gebruiken. Eerder wees de LLTB erop dat andere sectoren het meeste grondwater gebruiken, terwijl de land- en tuinbouw regenwater opvangt in de grond.

Afgelopen donderdag meldde de Unie van Waterschappen dat het voorjaar droog is begonnen, maar dat dit nog geen grote problemen oplevert.

Arno Engels
Arno Engels is sinds 2000 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij is opgegroeid in de sector en heeft op verschillende boomkwekerijen in binnen- en buitenland gewerkt.

Reageer op dit artikel

avatar