Nieuw initiatief onderzoekt landelijke samenwerking in boomkwekerij

In het gemeentehuis van Neder-Betuwe in Opheusden is afgelopen week een groep ondernemers uit de boom- en vaste plantenkwekerij bijeengekomen om met elkaar te bespreken of landelijk de krachten kunnen worden gebundeld. De gedachte is dat de sector voor zulke grote uitdagingen staat, dat dit niet alleen meer vanuit regionale samenwerkingsverbanden kan worden opgelost.

De groep bestaat uit kwekers uit verschillende delen van het land, maar ook vertegenwoordigers van LTO (voorzitter van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten Henk Raaijmakers woonde de bijeenkomst bij), de handel en toelevering. Tijdens een ontbijt in het gemeentehuis is gesproken over de uitdagingen waar de sector voor staat en of er wel bereidheid is om met elkaar samen te werken. Daarbij is opgeroepen niet in het verleden te blijven hangen. In de boomkwekerij en vaste plantensector zijn immers regionale clubs actief die elk een eigen pad volgen en er is onderlinge rivaliteit. Boskoop was ooit leidend, vooral vanwege de sterke rol bij export, maar internet heeft alles veranderd, werd tijdens de bijeenkomst opgemerkt.

Maar intussen is meer veranderd. Het wegvallen van het productschap en daarmee de financiering van onderzoek werd gememoreerd. In plaats daarvan zijn nu regionale organisaties en LTO actief.

Volgens Ron Kervezee, ambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn, is tijdens de bijeenkomst vastgesteld dat er overeenstemming is over zowel de uitdagingen voor de sector als de behoefte aan landelijke samenwerking. Maar graag zien zij dat het initiatief door kwekers zelf wordt gedragen; dat het ’van onderop komt’. Thema’s die gezamenlijk zouden kunnen worden opgepakt zijn volgens de groep onderzoek, onderzoek, scholing, promotie van de De Groene Stad en digitalisering.

Een Greenport als organisatievorm van landelijke samenwerking mag op minder bijval rekenen bij de groep, omdat dit concept naar hun mening ’omstreden’ zou zijn. „Het clubgevoel moet terug”, werd opgemerkt. Een jonge generatie ondernemers in de sector vraagt daar uitdrukkelijk om, werd vastgesteld in Neder-Betuwe. Maar daarvoor zijn wel nieuwe modellen van samenwerking nodig.

Het plan is nu om de bijeenkomst een vervolg te geven door gesprekken te houden met een nog grotere groep betrokkenen uit de sector om de bereidheid tot bundeling van de krachten te peilen.

Achtergrond

Op de achtergrond bij dit initiatief speelt de recente oprichting van Greenport Holland. Binnen de tuinbouw zijn verschillende regionale Greenports actief, waaronder die van Boskoop. Deze Greenports hebben onlangs Greenport Holland opgericht, vanuit het idee dat binnen de tuinbouw behoefte is aan landelijke bundeling van de krachten. In de boomkwekerij en vaste plantenteelt heeft alleen de regio Boskoop de status van Greenport. Dit geeft ze toegang tot de overheid tot op het hoogste niveau. Greenport Boskoop vertegenwoordigt daarbij in feite alleen het regionale belang; niet dat van de gehele sector in Nederland. De vraag is of dit gemis is op te vangen door het opzetten van een landelijke samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een ’Greenport Boomkwekerij’.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties