Oproep om seizoenskrachten buiten de EU te weren

  Een Tweede Kamermeerderheid steunt een motie van Kamerlid Van Dijk van de SP om werknemers buiten de EU niet in aanmerking te laten komen als seizoenskracht in de land- en tuinbouw. Echter VVD, GroenLinks en D66 stemden tegen; drie van de vier partijen die nu coalitiebesprekingen houden voor een nieuw te vormen regering.

  Op 9 mei behandelde de Kamer een nieuwe Europese verordening die de toelating van seizoenwerkers uit landen buiten de Europese Unie regelt. Deze verordening schrijft gelijke regels voor alle lidstaten en geldt vooralsnog alleen voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Via de wet kunnen arbeidsmigranten in één keer een vergunning voor verblijf en arbeid regelen.

  De Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 zijn met steun van de Kamer aangepast aan de verordening. Staatssecretaris Asscher van Sociale Zaken vindt de verordening echter een ‘dode letter’, omdat hij werkvergunningen voor seizoenskrachten buiten de EU helemaal niet nodig vindt door het voldoende aanbod binnen Nederland en de EU.

  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde ook een amendement van Van Dijk dat regelt dat de Kamer inspraak heeft als nieuwe sectoren worden betiteld als seizoensgevoelige sector. Vooralsnog is alleen de land- en tuinbouw in regelingen aangemerkt als seizoensgevoelige sector.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties