Overeenstemming over eisen aan huisvesting tijdelijke krachten

  LTO heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over kwaliteitseisen die gesteld worden aan de huisvesting van tijdelijke krachten. Voldoet die huisvesting daaraan, dan mag naar verwachting toch een deel van de huisvestingskosten via de loonstrook worden ingehouden. Dat meldt de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten.

  De afspraken over de eisen aan de huisvesting worden vastgelegd in de Cao Open Teelten. De eisen aan de huisvesting gaan over praktische zaken als het sanitair, de brandveiligheid, het gebruik van koelkast en kooktoestel, het aantal vierkante meters per persoon, het soort verblijf en de staat van onderhoud.

  Deze in de cao vastgelegde afspraken zijn, samen met inspectie door een geaccrediteerde instelling en langs die weg certificering van de huisvesting, een voorwaarde voor het mogen afwijken van wat er in de Wet Aanpak Schijnconstructies staat over het inhouden van huisvestingskosten.

  Nu overeenstemming is bereikt wil LTO dit zo snel als kan laten ingaan. Daarover gaat LTO in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties