Oxfam Novib waarschuwt voor effect bebossing als maatregel reductie koolstof

Bij koolstofreductie wordt er te veel ingezet op bebossing. Dat stelt Oxfam Novib in een recent rapport. Bebossing is volgens de organisatie een goede en nuttige methode voor CO2-opslag. Maar de wereld is volgens Oxfam niet gebaat bij opslag alleen. CO2-uitstoot moet daarnaast ook worden verminderd en teruggedrongen. In juni liet de Brusselse klimaatwaakhond Carbon Market Watch zich soortgelijk uit.

Oxfam stelt dat CO2-opslag door bomen zeker een bijdrage levert aan doelstellingen om netto uitstootvrij te worden. Ze benadrukt daarbij het verschil tussen ‘netto uitstootvrij’ en ‘uitstootvrij’. De toevoeging van het woord ‘netto’ geeft ruimte om koolstofdioxide uit te blijven stoten en dit te compenseren. De som van meer uitstoot en meer bebossing kan nog steeds netto uitstootvrij zijn. Oxfam stelt dat grote bedrijven hierdoor onder hun bijdrage aan de strijd tegen de opwarming uit kunnen komen.

Opslag koolstof kan productie voedsel bedreigen

Bovendien dreigt er een ander probleem, stelt Oxfam. Er moet in de strijd tegen honger voor worden gewaakt dat er genoeg landbouwgronden zijn. „Als de hele olie- en gassector hun uitstoot met bomen zouden compenseren, zou een gebied zo groot als de helft van de Verenigde Staten moeten worden volgeplant”, valt in de samenvatting van het rapport te lezen. Dat komt overeen met een derde van alle landbouwgrond in de wereld. Dit tot bos omvormen bedreigt volgens Oxfam de voedselproductie. Met name armen en kwetsbaren worden dan door honger getroffen, waarschuwt Oxfam.

Er mag geen honger ontstaan doordat landbouwgrond is bebost als compensatie voor koolstofuitstoot, stelt Oxfam. Daarom moet er naast opslag meer reductie van koolstof plaatsvinden.

Oxfam bepleit ‘onomkeerbare reductie uitstoot’

Oxfam pleit ervoor om niet langer te streven naar netto uitstootvrij, maar naar ronduit uitstootvrij. „Er is een onmiddelijke, drastische en onomkeerbare reductie nodig van de miljoenen tonnen koolstof die per dag de atmosfeer in worden geblazen”, verwoordt de samenvatting van het rapport dit streven. In aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow roept Oxfam regeringen op niet langer naar netto uitstootvrij te streven, maar naar helemaal uitstootvrij. Deze conferentie gaat 31 oktober van start.

Rapport werpt ook voor Nederland vragen op

Ook voor Nederland roept het rapport van Oxfam belangrijke vragen op. Nederland heeft een grote landbouwsector. Zou gevolg geven aan deze waarschuwing gevolgen hebben voor plannen om in Nederland te vergroenen? En wordt er al nagedacht over de Nederlandse stellingname in Glasgow over de definitie van uitstootvrij? De redactie heeft het ministerie van LNV met deze vragen benaderd. Lees hier hun reactie.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties