Teeltschade, algemene voorwaarden en een exoneratiebeding

Als adviseur dien je voortdurend veel en van alles te lezen. Je moet immers actuele informatie kunnen geven, of die tenminste snel kunnen opzoeken. Ook bij ’kijk eens even mee’ of ’ik mail je even een offerte of conceptje’ moet je goed beslagen ten ijs komen of zelfs op je hoede zijn. Met lezen, lezen en nog eens lezen hoop ik dat te kunnen bereiken.

Ik wil de ondernemers niet de kost geven, die bijvoorbeeld overeenkomsten tekenen zonder de algemene voorwaarden daarbij door te lezen. Op zich is dat niet helemaal opmerkelijk omdat vaak juist die kleine lettertjes het gevoel oproepen van ’dit is niet mijn ding’. Een aantal plantenkwekers kieperen dergelijke concepten omdat het ’niet hun ding is’ naar mij over de mail.

Zo kreeg ik recent een offerte op mijn computerscherm met betrekking tot een grote partij potten. ’Het is een nieuwe leverancier en die wil voor mij een heel scherp prijsje maken met buitenlandse potten’, was de voorafgaande toelichting. In 2015 had ik over potten wat actuele rechtspraak gelezen. Toen had het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch arrest gewezen over schade als gevolg van lichtdoorlatende potten en een exoneratiebeding.

In het arrest ging het om potten die licht door lieten waardoor een forse groeivertraging was opgetreden. Een deskundige had daarvan de teeltschade berekend. Dat betrof een heel fors bedrag. In de algemene voorwaarden stond echter een zogenaamd exoneratiebeding met de bedoeling om de wettelijke verplichting tot schadevergoeding, die voortvloeit uit onder andere een tekortkoming, uit te sluiten of in te perken.

Het gerechtshof stelde in die procedure vast dat alleen maar sprake was van een toerekenbare tekortkoming en niet van een ernstig verwijtbaar handelen van de leverancier. Bovendien was door de exoneratieclausule de aansprakelijkheid beperkt tot 100% van de factuurwaarde. De factuurwaarde van de potten was aanzienlijk lager dan de berekende teeltschade. Daardoor kreeg de kweker maar een klein deel van de schade vergoed en dat was zuur.

Ook bij de offerte die op mijn computerscherm verscheen, bleken algemene voorwaarden te horen met een nog scherper exoneratiebeding. Kortom lezen, lezen en nog eens lezen dwong tot mijn vraag aan de kweker of hij eventuele extra risico’s in beeld had.