Tiende Rassenlijst Bomen geactualiseerd en uitgebreid

De tiende editie van de Rassenlijst Bomen is volledig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe soorten, foto’s van opstanden en achterliggend onderzoek.

De tiende Rassenlijst geeft van 85 soorten bomen en struiken aan wat geschikte herkomsten en rassen zijn voor landschappelijke beplantingen en (productie)bossen. Nieuwe soorten die zijn opgenomen, zijn onder andere zomerlinde (Tilia platyphyllos), stekelbrem (Genesta anglica), kruipwilg (Salix repens) en trosvlier (Sambucus racemosa). Daarnaast bevat de nieuwste Rassenlijst ruim 460 autochtone herkomsten van 64 soorten.

De Rassenlijst toont nu ook foto’s van opstanden en vermeldt bij de herkomsttabellen gegevens uit achterliggend onderzoek. De lijst wordt namelijk samengesteld (door de Raad voor plantenrassen) op basis van onderzoek door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland in Wageningen. Zie bijvoorbeeld dit herkomstenonderzoek bij beuk.

Deze opstand van beuken ligt in Park ’t Loo en is opgenomen in de Rassenlijst. Foto: CGN

De eerste Rassenlijst verscheen in 1938, toen nog alleen voor populier. De lijst werd eerst altijd in boekvorm gepubliceerd. Enkele jaren geleden is de lijst online gegaan. Eens in de drie maanden worden incidentele veranderingen bijgewerkt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties