Wet Minimumloon en cafetariseren: hoe zit het nou precies?

  In een artikel in De Boomkwekerij nummer 3 wordt stilgestaan bij wijzigingen in de Wet Minimumloon. In dat artikel wordt ook gesproken over cafetariseren van meerwerk, waarbij het loon voor overuren wordt uitgeruild tegen andere arbeidsvoorwaarden. Die tekst leidt in de praktijk tot misverstanden omdat de indruk kan ontstaan dat toepassing van de voormalige fiscale collectieve cafetariaregeling die LTO met de Belastingdienst had gesloten nog een jaar mogelijk zou zijn. Dit is echter niet het geval.

  Er werd in het genoemde artikel gedoeld op een regeling waarbij werkgever en werknemer onderling kunnen afspreken dat loon voor overwerk uitgeruild kan worden tegen bijvoorbeeld extra vrije tijd. Deze manier van cafetariseren is wezenlijk anders dan de collectieve cafetariaregeling die LTO met de Belastingdienst heeft afgesproken voor arbeidsmigranten. Met deze LTO cafetariaregeling mocht voorheen het bruto loon voor overwerk worden uitgeruild tegen netto vergoedingen. Hierdoor ontstond een fiscaal voordeel voor werkgever en werknemer.

  Met de wijzigingen in de Wet Minimumloon is deze manier van cafetariseren van overuren op wettelijk minimum loonniveau niet meer mogelijk. Daarom zijn er gesprekken gevoerd tussen LTO en de Belastingdienst, om tot een aangepaste collectieve afspraak te komen. Inmiddels zijn er nieuwe afspraken met de Belastingdienst gemaakt. In de nieuwe cafetariaregeling is afgesproken dat het loon voor de gewone uren en overuren tegen het wettelijk minimumloon betaald moet worden, maar dat het meerdere uitgeruild mag worden. Te denken valt aan: overwerktoeslagen, vakantiegeld en loon boven wettelijk minimum. Dit mag dan worden uitgeruild tegen kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten van het land van herkomst naar Nederland. Op de website van de Werkgeverslijn kunt u de brochure over deze cafetariaregeling downloaden. Hier zijn de verdere voorwaarden van de regeling te vinden, evenals rekenvoorbeelden.

  Tekst: Maartje Jager, Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Lees het volledige artikel in De Boomkwekerij nummer 5 van 2 maart 2018

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties