Schouten: ’Waardering voor boer en tuinder moet terug komen’

  Naast dat boeren en tuinders een eerlijke prijs moeten ontvangen voor hun producten vindt landbouwminister Carola Schouten dat een van de drie basisvoorwaarden voor haar streven naar kringlooplandbouw waardering voor hun inspanningen en producten groter moet worden. Zij zal er alles aan doen de ontstane kloof tussen consumenten en boer en tuinder te verkleinen.

  „De consument wordt steeds kritischer en daar is niks mis mee. Echter, boeren en tuinders vinden dat wat er over hen wordt verteld niet klopt. Hoe is het toch zover gekomen dat consumenten en boeren en tuinders zover van elkaar zijn komen af te staan”, vraagt de bewindsvrouw zich af. Haar visie op de toekomst van de land- en tuinbouw is dus niet alleen bestemd voor boeren en tuinders.

  Derde grondslag

  Een derde grondslag voor kringlooplandbouw is dat Nederland een prominente rol moet houden in de vernieuwing van productiemethoden, zowel in eigen land als op wereldwijde voedselmarkten. „Met ozne kennis en producten kunnen we voor andere landen een voorbeeld zijn in het efficiënt produceren van agrarische producten in kringlopen, zodat schade aan het water, bodem en lucht voorkomen en hersteld wordt”, verwoordt Schouten in haar visie.

  Voor groot en klein

  Schouten zegt zich hard te maken voor voorlopers die veelal op kleinschalige wijze kringlooplandbouw op hun bedrijven introduceren. Inzet van (Europese) subsidies zouden voornamelijk bij hen terecht moeten komen. Grootschalige bedrijven die voor de internationale markt produceren, kunnen dat blijven doen. Mits ook zij kringloopelementen inbouwen en verspilling tegengaan. „Laat duidelijk zijn de visie is niet gericht tegen internationale handel, maar elk bedrijf dient te kijken wat lokaal mogelijk is.”

  Bedrijfscontinuïteit

  Schouten realiseert zich dat een omslag naar kringlooplandbouw nogal wat vergt. Ook van haar. Zij belooft dan ook belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen.

  In de visie staat het zo verwoordt: „Bijzondere aandacht is nodig voor de continuïteit van bedrijven en de mogelijkheid voor jonge mensen om een bedrijf over te nemen. Bij een omslag naar kringlooplandbouw is er meer dan ooit behoefte aan een langetermijnperspectief. Jonge ondernemers die innovatief zijn en de spil zullen zijn in het realiseren van de kringloop, wordt een solide inkomen gegund, met voldoende ruimte in hun bedrijfsvoering om te kunnen investeren in nieuwe processen. Ondernemers moeten zich gemakkelijker in samenwerkingsverbanden kunnen organiseren of zich aan marktpartijen kunnen verbinden waar met passende contracten en privaatrechtelijke overeenkomsten wordt gewerkt.”

  De verschuiving van zo een laag mogelijke kostprijs naar een zo laag mogelijk grondstoffenverbruik maakt het dus tevens noodzakelijk dat banken op een andere manier naar hun financieringsrol gaan kijken, meent Schouten: „Om de kringlooplandbouw mogelijk te maken zal hun rol als kredietverlener naadloos hierop moeten aansluiten.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties