Glastuinbouw Nederland vraagt om flexibele regering

  De veerkracht van de economie vereist flexibiliteit van de regering, reageert Glastuinbouw Nederland op de kabinetsplannen 2021. „Dat de regering gaat investeren en niet bezuinigen, is een positief signaal. Dat neemt niet weg dat er van de regering wel flexibiliteit wordt gevraagd. Dan heb ik het met name over de ODE”, reageert voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland, op de kabinetsplannen.

  Het kabinet erkende op Prinsjesdag weten dat de negatieve effecten van hoge ODE-tarieven voor veel glastuinbouwbedrijven groot zijn. Ze kiest ervoor om op de korte termijn meer gerichte maatregelen te treffen om het handelingsperspectief van onder andere de glastuinbouw te verbeteren. Met name de belichte bedrijven en bedrijven die inzetten op elektrificatie worden onevenredig hard geraakt. De ministers van LNV en EZK hebben aan-gekondigd met Glastuinbouw Nederland in gesprek te willen over deze regeling.

  Positieve speerpunten bij gewasbescherming
  Het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming (UP) wordt in de kabinetsplannen nadrukkelijk benoemd om een bijdrage te leveren aan de doelen van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van LNV. De vertaling in ‘substantiële verlaging van de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen en minder chemie’, beoordeelt Van der Tak als minder passend bij de grote inzet die de glastuinbouwsector reeds heeft gezet om de emissie te verlagen. Als belangrijke, positieve speerpunten die in de nota worden beschreven, noemt hij: optimalisatie en harmonisatie van het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen in de EU en verruiming voor nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas.

  Belangrijke steun voor huisvesting arbeidsmigranten
  Het kabinet maakte verder bekend dat in 2021 een bedrag van € 150 miljoen extra beschik-baar is voor gemeenten om meer betaalbare woningen sneller tot stand te brengen. Een belangrijk besluit, meent de voorzitter. „Meer beschikbare woonruimte is een belangrijk onderdeel van de aanpak van misstanden rondom arbeidsmigranten. Huisvesting op bedrijventerreinen moet daarnaast echter ook mogelijk blijven.”

   

  Meer reacties over de thema’s CO2 en energie, arbeid, fytosanitaire handelsbelemmeringen, water & omgeving, duurzaam gietwater en het zogenoemde Deltafonds (over maatregelen tegen wateroverlast en een duurzame zoetwatervoorziening die economisch doelmatig is), is te vinden in de uitgebreide reactie op de site van Glastuinbouw Nederland

   

  Samengevat toont voorzitter Van der Tak zich gematigd positief over de plannen die de regering op Prinsjesdag 2020 presenteerden.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties