Monumentale bomen op Kaart Groen Erfgoed

  De Bomenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben de Kaart Groen Erfgoed aangevuld met monumentale bomen. De vernieuwde kaart is op donderdag 21 juni gelanceerd.

  De Kaart Groen Erfgoed bevat naast monumentale bomen ook informatie over het (rijksbeschermde) aangelegde groen rond buitenplaatsen, een inventarisatie van de nog zichtbare kleine hakhoutbosjes (geriefbossen) van het Groene Hart, de eerste bosstatistiek uit 1938-1942 en een uitgebreide en actuele inventarisatie van oude bossen, houtwallen en heggen met inheemse bomen en struiken. Bomenstichting en RCE hebben de kaart nu aangevuld met bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen.

  Register
  Het register is opgezet en wordt beheerd door de Bomenstichting. Bomen worden erin opgenomen vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of hun beeldbepalende rol in de omgeving. Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen. Ook staan veel monumentale bomen in historische dorps- en stadskernen, veelal als onderdeel van waardevolle historische ensembles. En duizenden monumentale bomen zijn te vinden in tuinen van particulieren.

  Kaarten
  De RCE ontwikkelt samen met partners themakaarten over de verschillende lagen van ons cultuurlandschap. Er zijn al digitale kaarten beschikbaar over verstedelijking, verdedigingswerken en agrarisch landschap.
  Voor de Kaart Groen Erfgoed ga naar: www.landschapinnl.nl/kaart-groen-erfgoed.
  Alle landschapskaarten zijn te vinden op de website www.landschapinnl.nl.
  Het Landelijk Register van Monumentale Bomen : www.monumentalebomen.nl.

   

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties