€100 miljoen extra voor beschutte werkplekken

Het kabinet trekt de komende jaren €100 miljoen extra uit voor gemeenten om werkplekken te creëren voor de allerzwaksten. Dat schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar website.

Met de komst van de Participatiewet is afgesproken dat sociale werkplaatsen gaan verdwijnen. Mensen met een arbeidsbeperking moeten zoveel mogelijk aan de slag bij een gewone werkgever. Voor mensen die dit echt niet kunnen, mogen gemeenten beschutte werkplekken inrichten.

Dat blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig. Zo brengen beschutte werkplekken voor gemeenten hoge kosten met zich mee.

Om gemeenten hierin tegemoet te komen, maakt het kabinet €100 miljoen extra vrij, zo staat in de plannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Dit geld wordt in delen van €20 miljoen over een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld.