20 November Boominfodag

De zevende Nederlandse Boominfodag wordt op 20 november gehouden in Residence Rhenen op de Utrechtse Heuvelrug. Naast sprekers uit binnen- en buitenland zijn er workshops waarin in een kleiner gezelschap diverse thema’s aangesneden worden.

Er zijn vier plenaire lezingen en drie workshops waarvan bezoekers er twee kunnen bijwonen. Deze workshops gaan over de aanbestedingswet, het schrijven van rapporten en kwaliteitsmeting.

Programma
9.30 uur – Olivier Copijn: presentatie EMVI criteria boombestekken VHG
9.45 uur – Ken James: Dynamic Wind Load on Trees (engels)
11.30 uur – Hans Kaljee: monitoring en beheersing boomziekten in Amsterdam
13.45 uur – Workshopronde 1
15.15uur – Workshopronde 2
16.00 uur – Ceciel van Iperen: nieuwe CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie
16.30 uur – Slotdiscussie

Workshop Ken James
Daags na de Boominfodag geeft de Australische expert op het gebied van windbelasting op bomen Ken James een uitgebreide workshop op dit gebied.